๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝอพัก,๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ, apartment , อพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ้นต๏ฟฝ, ๏ฟฝอน๏ฟฝ,๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ,๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ,อพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ,๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝัก,๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ,๏ฟฝอพักหญิง,๏ฟฝอพัก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ,๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอพัก,๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวป๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ สถิต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ ๏ฟฝอพัก ๏ฟฝีด๏ฟฝ
๏ฟฝีบ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝัช๏ฟฝีก๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝสนสบ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 124
๏ฟฝ๏ฟฝ้นท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝษณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 0817210829
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรก | ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝอพัก | ลง๏ฟฝ๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝอพัก | ลง๏ฟฝษณ๏ฟฝ | Webboard | ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ | ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝาน | ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะบ๏ฟฝ     

๏ฟฝษณ๏ฟฝ ๏ฟฝอพัก ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


The Bangkok Cha Cha Suite
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝางโชค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝัง๏ฟฝิน ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง 5,500 ๏ฟฝาท
๏ฟฝ๏ฟฝ. 0811003663

๏ฟฝ๏ฟฝรธ๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหญ๏ฟฝ๏ฟฝุท๏ฟฝ๏ฟฝ
(๏ฟฝัช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝษก 36 )

๏ฟฝ๏ฟฝ. 0-2691-6045-7
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ อพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ.๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 37 ๏ฟฝยก 1-4
เขต๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ๏ฟฝ. 0819244096
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง 3,500 ๏ฟฝาท

๏ฟฝะดวก สบ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาดโชค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝยง 3 ๏ฟฝาท๏ฟฝ
๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2,400 ๏ฟฝาท
๏ฟฝ๏ฟฝ. 0860286251

ct.residence
๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยธิน 65 ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยธิน (๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝีป๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ)
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5,000 ๏ฟฝาท
๏ฟฝ๏ฟฝ. 081-7210829


เซฟ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
เซฟ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 101 ๏ฟฝ๏ฟฝิก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง
๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอน
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง 2,900 ๏ฟฝาท
๏ฟฝ๏ฟฝ : 02-736-9651

เซฟ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
PP MANSION PLACE
๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหง30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหง
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง 3,700 ๏ฟฝาท
๏ฟฝ๏ฟฝ : 0901056262

Urban Home
Urban Home
ในซ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝุข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิท 101
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง 4,500 ๏ฟฝาท
๏ฟฝ๏ฟฝ : 081 646 2220

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาตึก๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาตึก๏ฟฝ๏ฟฝ 4๏ฟฝ๏ฟฝ้นค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง
๏ฟฝ๏ฟฝยง 12,000 ๏ฟฝาท
๏ฟฝ๏ฟฝ : 0897030808

The Bedroom Living Apartment
The Bedroom Living Apartment
๏ฟฝ.๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 48
๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3,900 ๏ฟฝาท
๏ฟฝ๏ฟฝ.02-939 9752-4

โฆษณา หอพัก ห้องเช่า
พัฒนะ เพลส ปากเกร็ด
ซ.หมู่บ้านกฤษดานคร ถ.แจ้งวัฒนะ
ปากเกร็ด เพียง 3900 บาทต่อเดือน
โทร.086-2992200
 

ศิริพันธุ์อพาร์ทเมนท์
ร่มรื่น อพาร์ทเม้น ใกล้ม.หอการค้าไทย
SUN SUITE apartment
ศรีบำรุงเมืองอพาร์ทเม้นท์
บ้านอุดมพร
ธนิยาเพลส
แมนชั่นสราสินี
แมนชั่นสราสินี
ธนาภา
ธนาภา อพาร์ทเมนท์
งถ.ถนนลาดพร้าว 53 (โชคชัย 4 ซ.6)
อยู่ 1 ปี ฟรี 1 เดือน
เริ่มต้นที่ 2,700บาท/เดือน
โทร. 02 936 9166
พร้อมทรัพย์ อพาร์ตเม้นต์
พร้อมทรัพย์ อพาร์ตเม้นต์
สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
เริ่มต้น 3,300 บาท
โทร.029666423
Familyroom Apartment
รามคำแหง-พระราม9
เริ่มต้นที่ 5,500บาท/เดือน
โทร. 02-719 2904-5
Riski Residence
ระยะสั้น-ระยะยาว
178/2 งามวงศ์วานซอย 8 บางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร 02-951-9500 ตีตี้.08-25-620-620
The Palm Residence
ภูพินญา เพลส ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 แยก 8 ใกล้ MRT ห้วยขวาง
เริ่มต้น 4,750 บาท
โทร 0-2691-6233
BVS
ห้องพักรายเดือน, รายวัน
ย่านรัชดา, อโศก-ดินแดง
อนุสาวรีย์,วิภาวดี-รังสิต
โทร.02-001-1881
รัชดาเพลส อพาร์ทเม้นท์
แห่งเดียวในถนนสิรินธร ที่ติดถนนใหญ่ ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า โทร.02-4232000-9
หอพักมนตรี
สุขุมวิท77
เริ่มต้นที่ 1,800บาท/เดือน
โทร. 081-701-5278
V.P.Place
ซ.แจ้งวัฒนะ20 (ต้นสน) ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด เริ่มต้น 3,900 บาท
โทร.02-9626616
บ้านสงวนทรัพย์ หอการค้า
ใจกลางเขตดินแดง
ไกล้มหาวิทยาลัยหอการค้า
เริ่มต้น 4,500 บาท
โทร. 0818266770
โน้ต เพลส
ซ.เสรีไทย6 ถ.เสรีไทย ใกล้เดอะมอล์บางกะปิ
เริ่มต้น 3,200 บาท
โทร 081-4022234
รัชดาเพลส อพาร์ทเม้นท์
ซ.รัชดาภิเษก 13 ถ.รัชดาภิเษก
เริ่มต้น 3,500
โทร 0814446160
อุดมสุขอพาร์ทเมนต์
ซ.วิภาวดี 56 ถ.วิภาวดีรัวสิต ตลาดบางเขน
ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
โทร. 02-9564338
แพรว เพชร เพลส
นนทบุรี
ใกล้ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท
โทร. 0897831831
เอกรุ่งโรจน์ แมนชั่น
451 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ซอย 8
ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท
โทร. 081-814 1589
ตำแหน่งโฆษณาว่าง ธัญญนันท์ เพลส
ธัญญนันท์ เพลส
ซ.อ่อนนุช36 ถ.สุขขุมวิท77
โทร. 0819322360
The Palm Residence
The Palm Residence
ซ.ประชาชื่น 7 ถ.ประชาชื่น
ราคา 3,700
โทร. 0943131193, 0898907668
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 300 บาทต่อเดือน
Rama 9 For You Place
ห้องเช่า ย่านพระราม 9
ซอยรามคำแหง 24 แยก 24
(ซอย ศิริถาวร)
ราคา 3,000-4,500 บาท
โทร. 086-9956968
เอ็นพี โฮมเพลส
สไตล์คอนโด
ย่านปิ่นเกล้า
ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ราคา 5,000-7,500 บาท
โทร. 084-5225115
U apartment
U apartment
ซ.แจ้งวัฒนะ 43/1 ถ.แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ
ราคา 3,000
โทร. 085-66-55-400
U apartment
UCE PLACE
ยูซีอี เพลส ที่พักน่าอยู่ เงียบสงบเป็นส่วนตัว ใกล้ๆ BTS อ่อนนุช
ราคา 4,800
โทร. 080-594-2727
เอ็มเฮาส์ อพาร์ทเม้นท์
ซ.อุดมเกียรติ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
ราคา 5,000
โทร. 085-5551682
อัครยา แมนชั่น 2
อัครยา แมนชั่น
ซ.กรุงเทพนนท์ 13(ทับทิม) ถ.กรุงเทพนนท์
ราคา 4,000
โทร. 02-968 4441
S.R.T. Place
จากปากซอย สุขุมวิท 64 เพียง 500เมตร
ราคา 4,500
โทร. 086-0698985
  หอพักแนะนำ
ต้องการลงโฆษณาหัวข้อ หอพักแนะนำี่ เพียง 1,000 บาทต่อปี คลิกที่นี่  หรือ โทร.08-64415528 
หอพักสตรี คอลเลจ-ฮอลล์

กรีนพาร์ค แมนชั่น
ซ.ลาดพร้าว122(แยก21และแยก25) ถ.ลาดพร้าว พลับพลา
ราคา 3,400 บาทต่อเดือน Tel. 0-2530-3918-21

เบสท์ ลิฟวิ่ง เฮ้าส์

เบสท์ ลิฟวิ่ง เฮ้าส์ (พระราม4)
ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน ลุมพินี ถ.พระราม 4 สาทร
เพียง 3,500 บาท โทร. 081-616-3524

บ้านสุดสงวน บ้านสุดสงวน
ถ.สนามบินน้ำ ตรงข้าม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เริ่มต้น 2,600 บาท
โทร. 0812435409
โอโซน เพลส

โอโซน เพลส (ราม 2 บางนา)
ใกล้มหาวิทยาลัยราม2 เพียง 100 เมตร
เริ่มต้นเพียง 2,200 บาท โทร. 02-751-7977

นภัทรเพลส หอพักเปิดใหม่ นภัทร เพลส (แยก พงษ์เพชร)
งามวงศ์วาน26 แยก1 ตรงข้าม Homepro
เริ่มต้น 3,500 โทร.089-100-6427
ศิริเพลส อพาร์ทเม้นท์

ศิริเพลส อพาร์ทเม้นท์
ลาดพร้าว 114 ,กรุงเทพมหานคร เริ่มต้น 3,000 บาท
โทร.02-934 3888, 087-029 9864

Garden Home หอพักใกล้ ลาดกระบัง Garden Home (ลาดกระบัง)
ซ.ใกล้เทคโนฯลาดกระบัง ฉลองกรุง1
เริ่มต้น 4,000 บาท โทร.081-920-8024
SUN SUITE apartment

SUN SUITE apartment (ซ.รัชดาฯ 36)
ซอย รัชดาฯ 36 ( เสือใหญ่อุทิศ ) แยก9-7 ถ.รัชดาภิเษก
เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท โทร. (02) 541 6751-2

I-Room i-room apartment
ซ.ลาดพร้าว 126 ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เริ่มต้น 3,400 โทร.084-094-0126
18 Apartment 18 Apartment (สุโขทัยซอย7)
ซ.สุโขทัยซอย 7 ถ.สุโขทัย สวนจิตรลดา ดุสิต
เริ่มต้น 4,200 บาท โทร.081-6488510
สามัคคีแมนชั่น สามัคคีแมนชั่น
ใกล้: ทางขึ้น-ลงทางด่วนถนนจันทน์
โทร.02-6748820
VIP Mansion VIP MANSION
อยู่ในซอยพหลโยธิน 57 แยก4 ห้องแอร์ทั้งหมด
เริ่มต้น 3,200 บาท โทร.089-107-0830
วิเศษเรสซิเด้นซ์ วิเศษเรสซิเด้นซ์
ในซอย ลาดพร้าว96. ตรงข้ามห้างบิ๊กซี ลาดพร้าว
ราคา 4,000-6.500บ.โทร.08-3701.1637
จิตทวีเพลส

จิตทวีเพลส
ซ.ติวานนท์ 38 แยกทานสัมฤทธิ์ 21/6 ถ.ติวานนท์
ราคา 3,500 บาทต่อเดือน Tel.02-5915454-5

ศิริพงษ์ สุทธ์พงษ์ แมนชั่น

หอพักศิริพงษ์ แมนชั่น (ถ.รามคำแหง2)
ถ.รามคำแหง2 ซอยรามคำแหง 8 ใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
เริ่มต้นเพียง 2,300 บาท โทร.02-7209580

หอพักบ้านกลางสวน หอพักบ้านกลางสวน (ลาดกระบัง)
ซ.ฉลองกรุง1 ใกล้สถาบันฯพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
เริ่มต้น 2,500 บาท โทร.02-326-9161
V.P. เพลส  Apartment เปิดใหม่ V.P. เพลส Apartment เปิดใหม่
ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร
เริ่มต้น 2,500 บาท โทร.02-541-6630
บ้านสวนรามคำแหง บ้านสวนรามคำแหง (ซ.เอแบค)
เข้า -ออก ได้ทั้งจาก ถ. รามคำแหง
ซ. รามคำแหง 24 และ ถ. ศรีนครินทร์
ราคา 4,150 บาท โทร.085-9037867
ราชาเทวี (ลาดพร้าว 107) ราชาเทวี (เค ที ทาวเวอร์, ลาดพร้าว 107)
ใกล้มหาลัยอาร์แบค ซ.ลาดพร้าว 107 บางกะปิ
เริ่มต้น 3,500 บาท โทร.02-731-3559
แนนไนซ์แมนชั่น

แนนไนซ์แมนชั่น
ซอย รังสิต-นครนายก แยก 27
ราคา 2,000 บาทต่อเดือน Tel.029960277-92

SV Place SV Place (ถ.วิภาวดี-รังสิต)
252/61 ซ.พัชราภา ถ.วิภาวดี-รังสิต ตลาดบางเขน
เริ่มต้น 3,600 บาท โทร.0815609777
The PP. One (ลาดกระบัง) The PP. One (ลาดกระบัง)
ซ.ฉลองกรุง 1 แยก5 ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง
เริ่มต้น 3,500 บาท โทร.081-805-4553
M.K. Place Apartment M.K. Place (รามอินทรา31)
ซ.รามอินทรา31 ถ.รามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน
เริ่มต้น 3,500 บาท โทร.02-973-1545
อยู่สิริ เพลส อยู่สิริ เพลส (ซ.นวมินทร์ 40)
ซ.นวมินทร์ 40 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
เริ่มต้น 2,500 บาท โทร.02-734-7354
PN Mansion 2 PN Mansion(ใกล้อ่อนนุช-ศรีนครินทร์)
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 แยก 14 ดอกไม้ ประเวศ
เริ่มต้น 1,500 บาท โทร.02-726-3158
V.P.Place V.P.Place (แจ้งวัฒนะ20)
ซ.แจ้งวัฒนะ20 (ต้นสน) ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
โทร.02-962-6616
ดิเอเชียกรุ๊ป ดิเอเชียกรุ๊ป (Theasiagroups)
ใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหง2 โลตัส(บางนา)
เริ่มต้น 2,000 บาท โทร.081-8124505
เจริญ แมนชั่น

เจริญ แมนชั่น (ลาดพร้าว96)
ลาดพร้าว 96 ตรงข้าม Big C ลาดพร้าว
เริ่มต้น 3,000 บาท(แอร์) โทร.02-9353556

อพาร์ทเม้นท์ใหม่ (ให้เช่า) ซอยสาทร 11 (เซ็นต์หลุยส์ 3) อพาร์ทเม้นท์ใหม่ (ให้เช่า)
ซอยสาทร 11 (เซ็นต์หลุยส์ 3)
เริ่มต้น 5,500 บาท โทร.081-889-2209
serene suite sathorn

serene suite sathorn (สาธร)
ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีคลองเตย
โทร.02-249-8205-7

ดาวคะนองคอนโดมีเนียม บ้านเจ้าพระยาคอนโด (คลองสาน)
คอนโดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระ ตรงข่าว bts ตากสิน
เช่า 25,000 บาท โทร.086-3064221
serene suite sathorn

เดอะทเวนตี้ อพาร์ทเมนท์ (อ่อนนุช)
ซ.อ่อนนุช 20 ถ.สุขุมวิท 77 อพาร์ทเม้นท์ สไตล์ยุโรป
ห้องเดี่ยว และห้องคู่ ระยะสั้น-ยาว (1 เดือน ถึง 1 ปี)
BTS อ่อนนุช เริ่มต้น 5,200 บาท โทร.081-889-1878

พี ซี พี แมนชั่น พี ซี พี แมนชั่น (ลาดพร้าว101)
ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ ตลาดสด โลตัส
เช่า 2,400 บาท โทร.086 3064221
เอ็น.ดี.อพาร์ทเม้นท์ เอ็น.ดี.อพาร์ทเม้นท์ (ริมคลองภาษีเจริญ)
ซ.ปากซอยเทอดไท41/1 ถ.เทอดไท-ตลาดพลู
เช่า 2,300 บาท โทร.089 8166799
บ้านสิรีน

บ้านสิรีน (ลาดพร้าว 71)
ซ.ลาดพร้าว 81 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง
ราคาโปรโมชั่น 3,500 บาท โทร.0-2514-4364-6

ภูพินญา เพลส

LARINRAT APARTMENT
ไกล้ราชภัฎสวนดุสิต / สวนสุนันทา/ไกล้สะพานซังฮี้
เพียง 5,400 บาท โทร.089-4978328

PR Park ลาดพร้าว 122

PR PARK
อพาร์ทเม้นท์ร่มรื่นใจกลางเมือง เริ่มต้นที่ 3,900 บาท
ซอยลาดพร้าว122 ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
02-9342832-8#0,1003//086-3686034

อาคารลูกอินทร์ ทับแสง

อาคารลูกอินทร์ ทับแสง (ปากเกร็ด)
ซ.ร.ร. สวนกุหลาบ นนทบุรี ถ.ติวานนท์ ปากเกร็ด
เพียง 1,800 บาท โทร.02-964-1241-4

หอพักสุนิสา เพลส


ค้นหา หอพัก , ห้องเช่า , อพาร์ทเม้นต์์ , ห้องพัก , คอนโด , บ้านเช้า , แมนชั่น


ค้นหา หอพัก ตามเขต
ค้นหา หอพัก ตามสถานศึกษา
ค้นหา หอพัก ตามจังหวัด
     
บ้านแสนสุข อพาร์ทเม้นท์ ซอยเพชรเกษม77 Home Mansion PHOENIX APARTMENT[ฟีนิกซ์ อพาร์ทเมนท์] MY HOUSE SERVICE APARTMENT Bmyplace ลาดพร้าว48
  หอพัก ห้องเช่า ลงประกาศล่าสุด ( 2021-09-11 12:41:12 )
ประเภท ห้องพัก ชื่อ หอพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า ฯลฯ ที่อยู่ ราคา
อพาร์ทเมนท์ เอ็น พี แมนชั่น พระโขนง,กรุงเทพมหานคร 4700 - 6000
อพาร์ทเมนท์ เอ็น พี แมนชั่น พระโขนง,กรุงเทพมหานคร 4700 - 7000
อพาร์ทเมนท์ หอพักใกล้ห้างแถวรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี ,นนทบุรี 4000 - 4500
อพาร์ทเมนท์ หอพักใกล้ห้างแถวรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี ,นนทบุรี 4000 - 4500
อพาร์ทเมนท์ หอพักใกล้ห้างแถวรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี ,นนทบุรี 4000 - 4500
อพาร์ทเมนท์ หอพักใกล้ห้างแถวรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี ,นนทบุรี 4000 - 4500
อพาร์ทเมนท์ หอพักใกล้ห้างแถวรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี ,นนทบุรี 4000 - 4500
ห้องเช่า ตึกขาว ราม 53 วังทองหลาง,กรุงเทพมหานคร 1800 - 1900
อพาร์ทเมนท์ คิงส์เฮาส์/ไวท์เฮาส์ 081-8298461 วังทองหลาง,กรุงเทพมหานคร 2500 - 3400
อพาร์ทเมนท์ ตึกขาว ราม 53 วังทองหลาง,กรุงเทพมหานคร 1800 - 1900
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้
สนามบินดอนเมือง
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้
สนามบินสุวรรณภูมิ
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้สถาน
รถไฟใต้ดิน
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้สถาน
รถไฟฟ้า BTS
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักเขต บางเขน
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักเขต จตุจักร
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักเขต ลาดพร้าว
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักเขต บางกะปิ
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักย่าน รังสิต ปทุมธานี
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.เกษตรศาสตร์
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.รามคำแหง
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ สถาบันเทคโนฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.หอการค้าไทย
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.อัสสัมชัญ (ABAC)
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.รังสิต
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.ธุรกิจบัณฑิต
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.สยาม
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.กรุงเทพ
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.ธรรมศาสตร์
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.เกริก
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
หอพักใกล้ ม.รัตนบัณฑิต (RBAC)
 
  หอพัก ห้องเช่า เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
หอพักคลองเตย หอพักคลองสาน หอพักคลองสามวา หอพักคันนายาว หอพักจตุจักร
หอพักจอมทอง หอพักดอนเมือง หอพักดินแดง หอพักดุสิต หอพักตลิ่งชัน
หอพักทวีวัฒนา หอพักทุ่งครุ หอพักธนบุรี หอพักบางกอกน้อย หอพักบางกอกใหญ่
หอพักบางกะปิ หอพักบางขุนเทียน หอพักบางเขน หอพักบางคอแหลม หอพักบางแค
หอพักบางซื่อ หอพักบางนา หอพักบางบอน หอพักบางพลัด หอพักบางรัก
หอพักบึงกุ่ม หอพักปทุมวัน หอพักประเวศ หอพักห้วยขวาง หอพักพญาไท
หอพักพระโขนง หอพักพระนคร หอพักภาษีเจริญ หอพักมีนบุรี หอพักยานนาวา
หอพักราชเทวี หอพักราษฎร์บูรณะ หอพักลาดกระบัง หอพักลาดพร้าว หอพักวังทองหลาง
หอพักวัฒนา หอพักสวนหลวง หอพักสะพานสูง หอพักสัมพันธวงศ์ หอพักสาทร
หอพักสายไหม หอพักหนองแขม หอพักหนองจอก หอพักหลักสี่  
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
แพรววิดี อพาร์ทเมนท์่
เพื่อคนสนามบิน
สุวรรณภูมิ
ลาดกระบัง
ราคา 2,500-3,500 บาท
โทร. 02 738 1133
ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
เอม เอ็น เรสซิเด้นซ์ พระโขนง
พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
ราคา 5,000-10,000 บาท
โทร. 02-628-7800

ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
Smile Mansion อุทัย พระนครศรีอยุธยา
อยู่หน้าอุตสาหกรรมโรจนะ
ใกล้ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
ราคา 5
,500-18,000 บาท
โทร. 0-3522-6888

ลงโฆษณา หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นต์ เพียง 200 บาทต่อเดือน
นันทาเพลส
รามอินทรา39
ซ. รามอินทรา 39 (ตลาดกม.4) เข้าซอย 1 กม.
ราคา 2
,XXX บาท
โทร. 086-3960977, 02-5227646-53
ทาว์เฮ้าว์ให้เช่า 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ใกล้พระจอมเกล้าลาดกระบัง สนามบินสุวรรณภูมิ
ติดต่อ คุณต้น 081-5856179 081-9024295
๏ฟฝษณ๏ฟฝ ๏ฟฝอพัก ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝอพัก๏ฟฝยดอท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุข ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝเดน๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝรกิจ๏ฟฝัณ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝษต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4,XXX ๏ฟฝาท
๏ฟฝ๏ฟฝ. 029526789

ติดต่อ ลงโฆษณา : ติดต่อลงโฆษณากับ หอพักดีดี ดอทคอม
Call Center : 08-6441-5528 ตลอด 24 ชม.

หอพัก |ค้นหาหอพัก | ลงโฆษณา | ลงประกาศหอพัก | Webboard | ติดต่อเรา | เพื่อนบ้าน | ค้นอะไรก็เจอ

Copy Right ©2007 HorpakDD.com All right reserved.
หอพัก ห้องพัก อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า บ้านเช่า คอนโด แมนชั่น

ติชมเว็บไซต์ ได้ที่ ติดต่อเว็บมาสเตอร์

web metrics